UPCOMING CONCERTS


more info...

Taivaassa

Words and music by Veijalainen

Kerran tulee aika, jolloin me täältä lähdetään
Mitään emme voi ottaa mukaan,
mutta päättää voimme määränpään
On vaihtoehtoja kaksi, taivas tai helvetti
Kun Jeesukseen turvaat,
pelastut ja saat iloita aina

Taivaassa, siellä ei oo tuskaa, ei murhetta
Taivaassa saa olla aina Jumalan lähellä
Taivaassa, siellä on riemu loputon
Sitä ihanuutta ei ihmisjärjellä voi käsittää

Ystävä hyvä, kuuntele vielä tää
Sun täytyy jo eläessäs kohtalostas päättää
Täydellinen ei ole meistä yksikään
Mutta pelastus on lahja,
jonka voit ottaa vastaan tai sitten hylätä

Taivaassa, siellä ei oo tuskaa, ei murhetta
Taivaassa saa olla aina Jumalan lähellä
Taivaassa, siellä on juhla loputon
Sitä ihanuutta ei ihmisjärjellä voi käsittää

(Ilm. 21:1-4, Mark. 16:16)


In Heaven
English translation

There will come a time when we will leave this place
Nothing can we take with us
but we can decide on the destination
The choices are two, heaven or hell
When you place your trust in Jesus,
you will be saved and may rejoice for evermore

In heaven there is no pain, no suffering
In heaven you are always by the Lord's side
In heaven there is joy never-ending
All the bliss can not be understood by the human mind

Dear friend, please listen yet to this
You must, while still alive, decide upon your fate
Not one of us is perfect
But salvation is a gift,
which you can either embrace or reject

In heaven there is no pain, no suffering
In heaven you are always by the Lord's side
In heaven there is celebration never-ending
All the bliss can not be understood by the human mind

(Revelations 21:1-4, Mark 16:16)


Last update: 06.09 - News
www.veniaband.com © Venia / graphics by Digital Extremist Studios / webhosting by Magnic